Home » ข่าวพีอาร์ » NPS จัดกิจกรรม ไลค์ แอนด์แชร์ เติมรัก ปันสุข ในชุมชน

NPS จัดกิจกรรม ไลค์ แอนด์แชร์ เติมรัก ปันสุข ในชุมชน


บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
 (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรมออนไลน์ “ไลค์ แอนด์แชร์ เติมรัก ปันสุข” ในกลุ่มเฟสบุ๊ค ”ชุมชนรอบ NPS ฉะเชิงเทรา” โดยนำรายได้จากกการจัดกิจกรรมนำไปจัดซื้อสิ่งของอุปโภค-บริโภค เติมในตู้ปันสุขของสถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต และที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้หยิบของจากตู้ไปใช้ในการอุปโภค – บริโภค เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง


Tags: ,