Home » ข่าวพีอาร์ » NPS จัดกิจกรรมชวนน้องอนุรักษ์พลังงาน มอบแอลกอฮอล์ ป้องกัน COVID-19

NPS จัดกิจกรรมชวนน้องอนุรักษ์พลังงาน มอบแอลกอฮอล์ ป้องกัน COVID-19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส เป็นการสนับสนุนการทำงานของทีม อสม.ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพสมาชิกในชุมชนให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ