Home » ข่าวพีอาร์ » NPS จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

NPS จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
 (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับอำเภอศรีมหาโพธิ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี หน่วยงานเอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยมีการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 500,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบนิเวศในชุมชน