บ. โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด จับมือ คณะวิศวะฯ ม.เกษตร ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร สอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศ

ฝากข่าว โดย :

บ. โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด จับมือ คณะวิศวะฯ ม.เกษตร
ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร สอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศ

นายวีระ นภาพฤกษ์ชาติ(ที่3ซ้าย) กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์(ที่4ซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงพัฒนาทักษะของบุคลากรในโรงงาน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ตลอดจนมีการให้นิสิตเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงภายในโรงงาน โดยมี รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล(ที่5ซ้าย) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง(ที่6ซ้าย)หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เกษตรศาสตร์, นายชนินทร พรนภดล(ที่1ซ้าย) ผอ.ฝ่ายวิศวกรรม2 และนายวิรกิตติ์ มิ่งโมฬี(ที่2ซ้าย) ผอ.อาวุโสฝ่ายพัฒนานวัตกรรม บ. โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เมื่อเร็วๆ นี้