Home » ข่าวพีอาร์ » ก.ล.ต. ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 “Money Expo 2019”

ก.ล.ต. ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 “Money Expo 2019”

Money Expo 2019

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 Money Expo 2019โดยนางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ให้เกียรติเข้าชมบูธ ก.ล.ต. ซึ่งในปีนี้ใช้รูปแบบสถานีลงทุน (Investment Terminal) ภายใต้แนวคิด ชีวิตที่ดี เริ่มได้ด้วยการวางแผนลงทุนโดยมีเครื่องมือให้ประชาชนตรวจสอบความต้องการของตนเอง รวมทั้งเลือกรับคำแนะนำจากผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุนณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี (บูธ M1) ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2562


Related Posts