Home » ข่าวพีอาร์ » มั่นคงฯ มอบความห่วงใย ผลิต Face Shield ช่วย จนท.จัดเก็บขยะ สู้ภัยโควิด -19

มั่นคงฯ มอบความห่วงใย ผลิต Face Shield ช่วย จนท.จัดเก็บขยะ สู้ภัยโควิด -19

บมจ.มั่นคงเคหะการ ผนึกกำลังพนักงาน ผลิต Face Shield ป้องกันใบหน้า 5,000 ชิ้น มอบให้ กทม. สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ สู้ภัยโควิด -19

นางสาวดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ทวีความรุนแรงไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้บมจ.มั่นคงเคหะการ ได้เห็นถึงความสำคัญของทุกหน่วยงานในสังคมที่ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงานอย่างเต็มที่ในการนี้บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฎิบัติงานทุกหน่วยงาน พร้อมส่งมอบความห่วงใยจากใจพนักงานมั่นคงฯ ทุกคน ภายใต้กิจกรรม “มั่นคงอาสา” ผลิตหน้ากาก ( Face Shield) ป้องกัน Covid-19จำนวน5,000 ชิ้น มอบให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะกรุงเทพมหานคร หน่วยจัดเก็บขยะของ เทศบาลเมืองจังหวัดปทุมธานีเทศบาลสมุทรปราการและเทศบาลนนทบุรี

กิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้มาจากแนวคิดที่บริษัทฯ และพนักงานทุกคนได้รวมพลัง ที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือสังคมในช่วงที่กำลังเผชิญวิกฤติการระบาดของ Covid-19ให้ครอบคลุมทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ ที่เป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อสูง เช่นเดียวกับ แพทย์ และพยาบาลเนื่องจากต้องสัมผัสขยะที่อาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคเป็นเวลานานกว่า 8 ชั่วโมงต่อวันและจากตัวเลขของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พบว่าขยะติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่จัดเก็บจากสถานพยาบาลและโรงพยาบาลมี ปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่ที่จำนวนวันละ 42 ตัน นำไปเผาในเตาเผาขยะติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม หรือศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งสามารถรับได้ 60 ตัน/วัน ซึ่งกลุ่มอาชีพนี้ปัจจุบันยังขาดแคลน อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือด้านความปลอดภัย สำหรับการป้องกันตนเอง

“ Face shield เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะปลอดภัยขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ เพราะสามารถปกป้องใบหน้าไม่ให้สิ่งปนเปื้อนเชื้อโรคต่าง ๆ ฟุ้งกระจายใส่ใบหน้า โดยเฉพาะหากมีการใช้คู่กับหน้ากากอนามัย จะยิ่งป้องกันได้มากขึ้น นอกจากนี้ทุกคนยังสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายๆ ด้วยการแยกขยะก่อนทิ้งเช่น การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วใส่ถุงมัดแยกไว้ 72 ชม. เพื่อให้เชื้อโรคตายก่อน แล้วนำไปทิ้งในถังสีส้ม เพราะนอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่ปฏิบัติงานแล้ว ยังเป็นการช่วยให้เชื้อโควิดไม่ปะปนไปกับสิ่งแวดล้อม แล้วกลับมาทำร้ายเราและเพื่อนมนุษย์อีกครั้งในอนาคตด้วย”