สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านเข้าร่วมคอร์ส Digital Marketing In Action รุ่นที่ 3

ฝากข่าว โดย :

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านเข้าร่วมคอร์ส Digital Marketing In Action รุ่นที่ 3
8 วัน 8 หัวข้อ กับ 10 ผู้เชี่ยวชาญในสายงานดิจิทัล…ในคอร์สเดียว ได้ทั้งความเข้าใจ และกลับไปทำได้จริง

– มองเห็นภาพกว้างของการเดินทางจากยุคเก่าเข้าสู่ยุคดิจิทัล
– มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
– ฝึกการเจาะใจและเข้าถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล
– เข้าใจการสร้างคอนเทนต์ให้มีคุณค่า เนื้อหาโดนใจลูกค้า
– เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติการณ์ การวาง KPI
– เข้าใจการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารในยุคดิจิทัล
– DATA มีผลต่อการ Run Business อย่างไร?
– เข้าใจภาพรวมของแพลตฟอร์มใหม่ๆ รวมถึงกลยุทธ์ในการใช้ Digital Media
– เรียนรู้และเข้าใจ การวางแผนการตลาดดิจิทัลจาก Workshop
– เรียนจริง ทำจริง รู้จริง ทำได้จริง

โดยวิทยากร: ผู้เชียวชาญในสายงานดิจิทัล

– คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล, Strategic Planning Director &Co-Founder of BrandBaker Co.,Ltd.
– ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย, COO, MD of INTAGE Thailand
– คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน, Consultant, CHief Strategist-Cheevamitr SE
– คุณเมธี จารุมณีโรจน์, Managing Partner of BrandAholics
– คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย, Performance media & Digital solution Director of Dentsu X Thailand
– คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข, Director ,Digital Marketing Program School of Business Administration, Bangkok University
– ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ, กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
– คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ, หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร, กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
– คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน, CEO ,Answer Thailand & Co-Founder “AMATA”
– คุณณัฐพล ม่วงทำ, เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน ผู้เขียนหนังสือ Personalized Marketing

เริ่มอบรม 30 มกราคม – 13 มีนาคม 2564 ณ VIE Hotel Bangkok – Mgallery

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สามารถดูรายละเอียด และ ลงทะเบียนได้ที่: https://www.marketingthai.or.th/event/digital-marketing-in-action3/
หรือสอบถามเพิ่มเติม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โทร. 02-679-7360-3 หรือ Line@ ID: @matsociety