Home » ข่าวพีอาร์ » “คอนเสิร์ตการกุศล Love Is Hear”

“คอนเสิร์ตการกุศล Love Is Hear”

นายกมลพงศ์สงวนตระกูล  (ที่  5  จากซ้าย)  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าขอนแก่นผู้จัดจำหน่าย  ร่วมกับกลุ่มเพื่อนจิตอาสา รักคือได้ยิน, ศิลปิน, ผู้สนับสนุนการจัดงานและผู้ชมมอบรายได้จาก จัดหัวเรื่อง: การ  คอนเสิร์ตหัวเรื่อง: การกุศล รักคือฟัง จำนวน  2,021,606.81  บาท (สองล้านสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อย หกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์ ) แก่มูลนิธิให้อนุเคราะห์ของคุณคนหูหนวกในห้างหุ้นส่วนจำกัดพระบรมราชินูปถัมภ์โดยมี  ที่คุณนายศุขส นั่นคือโชเชเสถียรเสถียรประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชูปถัมภ์  (ที่  4  จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบให้  หอประชุมสายสุรีจุติกุลคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อเร็ว ๆ นี้

 

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1. ศักดิ์พนมบุญรอดนายสถานีขอนแก่นสายการ บินนกแอร์
2. ชาริตาลีลายุทธประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
3. นพดลภาคพรตรอง ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้าน ตลาดในประเทศ
4. ศุขสนั่นโชติกเสถียรประธานกรรมการมูลนิธิ อนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์
5. กมลพงศ์สงวนตระกูลตัวแทนกลุ่มเพื่อนจิต อาสา รักคือฟัง
6 ุชาดาคุณวาสีตัวแทนกลุ่ม บริษัท โตโยต้า
7. ชุติมาสงวนตระกูลตัวแทนกลุ่ม บริษัท โตโย ต้า
8. ตัวแทนผู้ชมในงาน