โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย คว้า 5 ดาว ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ฝากข่าว โดย :

อองตวน เดนดา (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ร่วมแสดงความยินดีที่โรงแรมฯ ได้รับประกาศนียบัตร “ดาวแห่งความยั่งยืน” (Sustainable Tourism Acceleration Rating: STAR) จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งโรงแรมฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับ 5 ดาว ในโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน ณ โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย

ตำแหน่งบุคลากรโรงแรมฯ ในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. สาลินี     สังสวัสดิ์                 หัวหน้าพนักงานแผนกต้อนรับ
  2. สขิลา     เปกะมล                  เลขานุการ
  3. ศศิวิมล   ไชยสมาน               หัวหน้าแผนกการเงิน
  4. อองตวน  เดนดา                   ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย
  5. เดโช      อารุณพูลทรัพย์        หัวหน้าแผนกครัวฝ่ายบริหาร
  6. สุมนัส     อุทาหร                  ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน
  7. สิริญาภรณ์  ศรีรักษ์               หัวหน้าพนักงานแผนกห้องอาหาร