#เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม”

ฝากข่าว โดย :


#เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม” สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์, โบราณคดี, มานุษยวิทยา, สังคมวิทยา, ชาติพันธุ์วิทยา, คติชนวิทยา, วัฒนธรรมศึกษา, การจัดการวัฒนธรรม, นิเวศวิทยาวัฒนธรรม, ศาสนา, ภาษาและวรรณกรรม, ศิลปกรรม, สถาปัตยกรรม และดนตรีและการแสดง สำหรับตีพิมพ์ลงในวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม” ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 {มกราคม – มิถุนายน 2564} เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ

ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3hOeEI1   หรือ สอบถามรายละเอียด โทร. 02-473-7000 ต่อ 1500 อีเมล์ culture@bsru.ac.th