เปิดรับบทความวิชาการTCI2 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ฝากข่าว โดย :

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2564 สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ huso.bsru.ac.th/ejournal/index.php หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081-657-4023 อีเมล์: [email protected]