งานแสดงนิทรรศการภาพยนตร์ Into Thai Films by TASSHA ถอดรหัสหนังไทย

ฝากข่าว โดย :

ธัชชา” ร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร เตรียมพร้อมจัดงานแสดงนิทรรศการภาพยนตร์

Into Thai Films by TASSHA ถอดรหัสหนังไทย” ระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565
Into Thai Films by TASSHA ถอดรหัสหนังไทย

ธัชชา” วิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social Science Humanities and Arts) ที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายขับเคลื่อนงานวิจัยและการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จับมือร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานนิทรรศการภาพยนตร์ “Into Thai Films by TASSHA ถอดรหัสหนังไทย” ภายใต้โครงการแผนงานโครงการวิจัย อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย โครงการจัดทำชุดสารคดี เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อปวงชนชาวไทย สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Into Thai Films

โดยภายในงานนอกจากการเปิดพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการภาพยนตร์ “Into Thai Films by TASSHA ถอดรหัสหนังไทย” แล้วยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “หนังไทย….ก้าวไปอย่างไรให้ถูกใจคนรุ่นใหม่” จากเหล่าผู้กำกับ นักแสดง พิธีกรมากความสามารถ พร้อมการจัดฉายภาพยนตร์ตัวอย่างจาก 4 บริษัทผู้ผลิต และการจัดแสดงผลงานต่างๆที่เกี่ยวกับภาพยนตร์สารคดีไทย จากสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ตลอดจนการจัดแสดงโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ด้วยความร่วมมือจาก หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

Into Thai Films

สำหรับ “ภาพยนตร์” เป็นทั้งความบันเทิงและเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังในการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่สามารถสร้างอารมณ์ร่วมและก่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและผู้ชมตามเป้าหมายของผู้ผลิต และในการส่งต่อ บอกเล่า หรือการรักษา “ศิลปวัฒนธรรม” ของประเทศทั้งส่วนที่เป็นการอนุรักษ์ ส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปตามกาลเวลานั้น “ภาพยนตร์” ล้วนมีบทบาทสำคัญ ในครั้งนี้ “ภาพยนตร์” ถูกนำมาเสนอในรูปแบบของนิทรรศการ Into Thai Films by TASSHA จัดแสดงผลงานของผู้กำกับและนักออกแบบเสื้อผ้าชั้นนำ ทั้งโปสเตอร์ ชุดเสื้อผ้าจากภาพยนตร์ที่ถูกคัดสรรมาให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านงานศิลปะการออกแบบที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของภาพยนตร์แต่ละเรื่องแต่ละยุคสมัยสะท้อนถึงมุมมองทางศิลปะและทัศนคติของนักสร้างสรรค์ที่มีบทบาทอยู่ในห่วงโซ่ของการผลิตภาพยนตร์อย่างเช่น ผู้กำกับ นักออกแบบเสื้อผ้า และนักออกแบบภาพประกอบ ผ่านภาพยนตร์ที่ถูกคัดสรรมา สื่อถึงพัฒนาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ของไทย อันเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของสำนักงาน “ธัชชา”

ภาพยนตร์

งาน “นิทรรศการภาพยนตร์ Into Thai Films by TASSHA ถอดรหัสหนังไทย” ครั้งนี้จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในงานนิทรรศการ Bangkok Design Week 2022 ณ บ้านหมายเลข 1 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร