1 นิ้วเท่ากับกี่เซนติเมตร แปลงนิ้ว เซนติเมตร และมาตรฐานการวัด

ฝากข่าว โดย :

หลายคนสงสัย รูป 1 นิ้ว เท่ากับกี่เซนติเมตร หรือรูป 2 นิ้ว เท่ากับกี่เซนติเมตร
เซนติเมตร
เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก(Metric) เทียบเท่ากับหนึ่งในร้อยของ เมตร 1 เซนติเมตร เทียบเท่ากับ 0.39370 นิ้ว1 นิ้วเท่ากับกี่เซนติเมตร

รูป ไม้บรรทัด

รูป 1 นิ้ว เท่ากับ 2.50 x 3.25 เซนติเมตร
รูป 2 นิ้ว เท่ากับ 4.00 x 5.23 เซนติเมตร

แปลง นิ้วเป็นเซนติเมตร

นิ้วหารกับ 0.39370 จะได้ค่า เซนติเมตร
แปลง เซนติเมตร เป็น นิ้ว
เซนติเมตร คูณ 0.39370 จะได้ค่า นิ้ว
ดังนั้น 1 นิ้ว เท่ากับประมาณ 2.54 เซนติเมตร

เปรียบเทียบ นิ้วกับเซนติเมตร

  • 1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร
  • 2 นิ้ว เท่ากับ 5.08 เซนติเมตร
  • 3 นิ้ว เท่ากับ 7.62 เซนติเมตร
  • 4 นิ้ว เท่ากับ 10.16 เซนติเมตร
  • 5 นิ้ว เท่ากับ 12.7 เซนติเมตร
  • 6 นิ้ว เท่ากับ 15.24 เซนติเมตร
  • 7 นิ้ว เท่ากับ 17.78 เซนติเมตร
  • 8 นิ้ว เท่ากับ 20.32 เซนติเมตร
  • 9 นิ้ว เท่ากับ 22.86 เซนติเมตร
  • 10 นิ้ว เท่ากับ 25.4 เซนติเมตร

แปลงนิ้ว เป็นหน่วยอื่นๆ

   • 1 นิ้ว เท่ากับ 0.0277778 หลา
   • 1 นิ้ว เท่ากับ 1.57828E-5 ไมล์
   • 1 นิ้ว เท่ากับ 25.4 มิลลิเมตร
   • 1 นิ้ว เท่ากับ 0.0254 เมตร
   • 1 นิ้ว เท่ากับ 0.0833333 ฟุต
   • 1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร
   • 1 นิ้ว เท่ากับ 0.254 เดซิเมตร3×4 เซนติเมตร= 12 เซนติเมตร
    แปลงเป็นนิ้ว หาร 2.54  เ่ากับ 4.7244 นิ้ว

วิธีคำนวณและสูตรการแปลง ไมล์-กิโลเมตร

1 ไมล์เท่ากับกี่กิโลเมตร และ 1 กิโลเมตรเท่ากับกี่ไมล์
1 ไมล์ เท่ากับ 1.60934 กิโลเมตร
1 กิโลเมตรเท่ากับ 0.62 ไมล์
สูตรการแปลง
กิโลเมตร = ไมล์ × 1.61
ไมล์ = กิโลเมตร × 0.62

ขนาดมาตรฐานของรูปติดบัตร

ถายรูป 1 นิ้ว ขนาดมาตรฐาน กว้าง 2.5 ซม สูง 3.5 ซม ที่ 300 dpi
รูป 1.5 นิ้ว ขนาดมาตรฐาน กว้าง 3 ซม สูง 4 ซม ที่ 300 dpi
รูป 2 นิ้ว ขนาดมาตรฐาน กว้าง 4 ซม สูง 6 ซม ที่ 300 dpi
รูป 2.5 นิ้ว ขนาดมาตรฐาน กว้าง 2 นิ้ว สูง 2.5 นิ้ว ที่ 300 dpi
รูป 3 นิ้ว ขนาดมาตรฐาน กว้าง 2.5 นิ้ว สูง 3 นิ้ว ที่ 300 dpi

ขนาดของเหล็ก (เหล็กนิ้ว)

เหล็ก 1 นิ้ว แบ่งเป็น 8 ช่อง เรียกว่า 8 หุน
ถ้า 1 หุน จึงต้องประมาณเท่ากับ 25/8 = 3.13 มิลลิเมตรดังนั้น เหล็ก 2 หุน จึงเท่ากับ เหล็ก 6 มิลลิเมตร
เหล็ก 3 หุน จึงเท่ากับ เหล็ก 9 มิลลิเมตร
เหล็ก 4 หุน จึงเท่ากับ 12 มิลลิเมตร
เหล็ก 5 หุน จึงเท่ากับ 16 มิลลิเมตร
เหล็ก 6 หุน จึงเท่ากับ 20 มิลลิเมตร
เหล็กนิ้ว หมายถึง เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร หากได้ยินช่างพูดถึงเหล็กเป็นหุน วิศวกรจะเรียกเหล็กจากขนาดของมิลลิเมตร เช่น เหล็ก 20 โดยละคำว่า มิลลิเมตร