โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ฉลองผลการสอบหลักสูตร IGCSE และ IB สูงสุดในประเทศไทย

ฝากข่าว โดย :

นักเรียนระดับชั้น Year 11-13 ของโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ สร้างความสำเร็จทางวิชาการในการสอบ IB ได้คะแนนสูงสุดในประเทศ และ การสอบ IGCSE ที่ได้คะแนนระหว่าง A* – C สูงถึง 93% ด้วยความเอาใจใส่และดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งคุณครูและการสอนที่มีคุณภาพ

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์

เตย ศรลัมพ์ นักเรียนระดับชั้น Year 13 สอบ IB Diploma (International Baccalaureate Diploma) ได้คะแนนสูงสุด 45 เต็ม 45 คะแนน ซึ่งเป็นการสอบที่ได้คะแนนสูงสูดระดับโลก อีกทั้งนักเรียนระดับชั้น Year 13 ของโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ได้คะแนน IB สูงมากกว่า 40 คะแนนอีกหลายคน ซึ่งสามารถเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกได้ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ได้คะแนน 37.1 คะแนนและสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 4 คะแนน เทียบเท่าเกรด A* ในการสอบ A Level ซึ่งเป็นผลสอบที่โดดเด่นของปีการศึกษานี้

นักเรียนระดับชั้น Year 11 จำนวน 3 คน ได้แก่ ศิรดา ขัตตินานนท์ (พราว) Zak Vansoh (แซค) และ Jung MInseo (มินซอ) ที่สอบ IGCSE ได้คะแนน A* – A ถึง 10 วิชาจากการสอบ อีกทั้งยังมีนักเรียนอีก 78% ของโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ผ่านการสอบ IGCSE และได้คะแนนระดับ A* – A เมื่อเทียบเท่าคะแนนสอบของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ 52% ของนักเรียนได้คะแนน A* – A เมื่อเทียบกับนักเรียนในประเทศอังกฤษ หรือ 93% ของนักเรียนได้คะแนน A* – C ซึ่งผลสอบที่ออกมาถือว่าเป็นความสำเร็จทางด้านวิชาการของโรงเรียนอย่างแท้จริง

ดังที่ทาง ดร. โจนส์ครูใหญ่ฝ่ายมัธยมศึกษาได้เคยกล่าวไว้ว่า “ความขยัน มุ่งมั่นของนักเรียน ประกอบกับการสอนที่ดีเยี่ยมของครู นำมาซึ่งผลการสอบที่ยอดเยี่ยม” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่มีการเรียนการสอนออนไลน์

ข้อมูลโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ
โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ เปิดการเรียนการสอนมาแล้ว 26 ปี เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 -18 ปี โรงเรียนมีการเรียนทั้งแบบไป-กลับ และแบบอยู่ประจำ (boarding school) โดยที่โรงเรียนใช้ระบบการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงอายุ 16 ปี โดย 2 ปีสุดท้ายนั้นจะสอนด้วยระบบ IB (International Baccalaureate Diploma)
โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ เตรียมพร้อมเปิดแคมปัสใหม่ใจกลางเมืองอีก 1 สาขา บนถนนหลังสวน เพื่อเตรียมรับการเรียนการสอนในเดือนมกราคม 2565 เปิดรับตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Pre-Nursery) ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 (Year 1) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน บรรยากาศการเรียนที่อบอุ่นแต่แฝงไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 092-3628888 Line @regentsschoolbkk