เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ร่วมสนับสนุนอาหารว่างสำหรับนักเรียน ในงานกีฬาสีโรงเรียนหอวัง

ฝากข่าว โดย :

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ร่วมสนับสนุนอาหารว่างให้กับน้องๆนักเรียนหอวัง เนื่องในวันกีฬาสีของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคุณวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโรงแรมและผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เป็นตัวแทนมอบให้กับ ดร.ประวัติ   สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำประโยชน์ให้กับเด็กๆในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีกิจกรรมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พร้อมสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนทุกคนในการแข่งขันในปีต่อๆไปโรงเรียนหอวัง