Home » ข่าวพีอาร์ » ออมสิน ชวนร่วมงานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานผู้ชนะการประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์ ”

ออมสิน ชวนร่วมงานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานผู้ชนะการประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์ ”

ธนาคารออมสินเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะจากผู้ชนะการประกวดวาดภาพ ปีที่ 4 ในหัวข้อ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์” ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 16.30-18.00 น. ณ  โถง ชั้น 1 หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)