งานสัมมนาทางวิชาการ ฉากทัศน์การศึกษาแห่งอนาคต Future Scenario of Education

ฝากข่าว โดย :

Future Scenario of Education

ชมรมอัสสัมชนิกดีเด่น สมาคมอัสสัมชัญ
จับมือ สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยฯ (CGA)
จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “ฉากทัศน์การศึกษาแห่งอนาคต Future Scenario of Education”

ชมรมอัสสัมชนิกดีเด่น สมาคมอัสสัมชัญ ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยฯ (CGA) จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “ฉากทัศน์การศึกษาแห่งอนาคต Future Scenario of Education” เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดครบ 88 ปี ของ ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม ร่วมพูดคุยกับวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษาระดับประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างความเข้าใจทุกประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 นำโดย ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA), ดร.ประวิช รัตนเพียร นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานชมรมอัสสัมชนิกดีเด่น อสช 20314 และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และอัสสัมชนิกดีเด่น อสช 25125, ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารและการมีส่วนร่วมการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “หลักสูตร iPSLE” โดย ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ และสามารถชมผ่าน Live สด บน Facebook สมาคมอัสสัมชัญ