เทคนิคการสร้าง FB ชุมชนออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วย Facebook

ฝากข่าว โดย :

Facebookนิเทศฯ@นิด้า ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม [email protected] Live Talk/Teach ในหัวข้อ เทคนิคการสร้างชุมชนออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วย Facebook

 Understanding Community Management and Why it is a Promising Field

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

เวลา 16.00 – 17.00 น.

ผ่านระบบ ZOOM

ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดย…คุณขจีภรณ์ เตชะทวีกิจกุล Partner Development Manager, Community Partnerships, APAC

ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร นิเทศ@นิด้า และ ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา  อาจารย์ประจำนิเทศ@นิด้า

ลุ้นรับ gift vorcher สอบ Facebook Certified Community Manager ฟรี!! มูลค่า 1,500 บาท จำนวน 20 รางวัล

ลงทะเบียนเข้าฟังฟรีตั้งแต่บัดนี้ – 14 ก.ย. 64!!

Link >> shorturl.at/dpyH7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.099-287-4647