Facebook Wi-Fi คืออะไร ฟีเจอร์หลัก Facebook Wi-Fi และ MPLUS INTERNATIONAL Company

ฝากข่าว โดย :

Facebook Wi-FiFacebook Wi-Fi คือ เครื่องมือที่จะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงไวไฟฟรีของร้านค้าต่าง ๆ ได้โดยแลกกับการเช็กอินร้านค้าผ่านหน้า Feed นั่นเอง โดย Facebook Wi-Fi นี้ยังสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายเพียงแค่มีเราเตอร์ที่รองรับ Facebook Wi-Fi และโทรศัพท์มือถือก็สามารถตั้งค่าได้ภายใน 20 นาที

Facebook Wi-Fi

เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจเติบโต เข้าถึงผู้คนมากยิ่งขึ้น ด้วย Facebook Wi-Fi

Facebook Wi-Fi ทำให้คุณได้รับฟีเจอร์ที่จะช่วยดึงดูดผู้เยี่ยมชมธุรกิจของคุณได้มากยิ่งขึ้น ดูวิธีตั้งค่าการใช้งานได้ฟรี

ฟีเจอร์ Facebook Wi-Fi

– สร้าง Awareness
– สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้อย่างรวดเร็ว
– กลุ่มเป้าหมายสามารถค้นเจอร้านค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น
– ช่วยเก็บข้อมูล Insight ของลูกค้าที่เชื่อมต่อ Facebook Wi-Fi

Mplus

Mplus (ProSpace) เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2002 เรานำเสนอบริการ IT Security services และบริการทางด้านระบบไอทีอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญของคุณ
Mplus (MPLUS INTERNATIONAL) คือ ผู้ให้บริการด้าน CYBER SECURITY ให้กับองค์กร โดยทีมงานมืออาชีพ

รายละเอียดเกี่ยกับ Facebook Wi-Fi