Home » ข่าวพีอาร์ » กกพ. จูงมือผู้ประกอบการร่วมทริป“ลันตาโมเดล” ชมธุรกิจร้านค้า – รีสอร์ทต้นแบบปฏิรูปพลังงานสะอาด

กกพ. จูงมือผู้ประกอบการร่วมทริป“ลันตาโมเดล” ชมธุรกิจร้านค้า – รีสอร์ทต้นแบบปฏิรูปพลังงานสะอาด

การเตรียมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ศึกษาดูงาน“ ลันตาโมเดล” เกาะพลังรูปทรงเรขาคณิตเกาะล้าน 4 พื้นที่เรียนรู้ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์เชิงสร้างสรรค์ โซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟในการลงทุน 

ดร. บัณฑูรเศรษฐมาลัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งสหัสวรรษใหม่แห่งประเทศไทย ของภาคใต้ที่ใช้โซลาร์เซลล์ในรูปแบบของธุรกิจที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นที่มาของอันดามัน Go Green สำหรับการศึกษามาดูงานในครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่เร ียนรู้ 4 จุด ได้แก่ 1. ร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่อย่างลันตามาร์ท 2. อาทยารีสอร์ทกับระบบโซลาร์เซลล์ภายในรีสอร์ท 3. ลานตาลันตากับวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวสังกะอู้ 4 คาซ่าบลังก้ากับการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและความรู้ในการสื่อสารในวงกว้างให้เป็นรูป นำโซลาร์เซลล์ไปใช้ในภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์และ 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานวิจัยครั้งนี้

สำหรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่จากปัญหาความไม่สะดวกสบายของการไฟฟ้าทำให้ผู้คนต่างพากันมาหาร้านอาหารร้านค้าสะดวกซื้อและรีสอร์ทต่างๆบนเกาะต่าง ๆ มั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับ บริษัท ของตัวเองอย่างแน่นหนารับจากไพบูลย์เตชจารุวงศ์ โซลาร์เซลล์เป็นรายแรกของโลกที่มีกำลังการผลิตประมาณ 1,300 วัตต์ต่อการใช้งานกับปั๊มดูดกับเสาอากาศและมีแบตเตอรี่เก็บไว้สำหรับการส่งผ่านอินเวอร์เตอร์ขนาด 4,000 วัตต์แปลงเป็น เครื่องทำน้ำแข็ง 2 เครื่อง, เราเตอร์, เครื่องเสียง, ทีวีและตู้เย็น 1 เครื่องในช่วงกลางวัน

จากนั้นในปี 2558 ร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่อย่างเกาะลันตามาร์ทที่ดำเนินการโดยขวัญกนกกษิรวัฒน์ได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์จำนวน 160 แผงรวม 48 ตารางเมตรราคาที่ถูกลงมากและ การลดลงของค่าใช้จ่ายในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางการเงินและการบริการลูกค้าจากมุมมองเชิงพาณิชย์ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนให้ผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทในเกาะลันตาได้รับการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่องบางแห่งเพิ่มอัตรากำลังการผลิตเพื่อรองรับการบริการลูกค้าของตนเอง

ในพื้นที่ส่วนที่ 2 ระบบการจัดการพลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้พลังงานสะอาดเป็นหนึ่งในจุดสนใจและพื้นที่ที่ 3 คณะการเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิต ู้กับเทศกาลลานตาลันตาตามรอยยาตรา” วัฒนธรรมประเพณีวิถีท้องถิ่นชาวสังกะอู้และนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 5 000 คนในชุมชนเมืองเก่าบ้านเกาะรายาเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยมีนายสมควรขันเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงาน“ เทศกาลลานตาลันตา” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ลานตาลันตาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2563 การจัดงานดังกล่าวช่วยให้การเดินทางของเกาะลันตาและจังหวัดกระบี่ได้เป็นอย่างดี ีและยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลโดยเน้นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นด้วยการส่งเสริมให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวในบ้านเรา อันจะเป็นผลให้คนไทยรักวัฒนธรรมไทยและภาคภูมิใจในความเป็นชนชาติไทย

พื้นที่ที่ 4 คาซ่าบลังก้ากับระบบโซลาร์เซลล์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับ 5 ดาวที่มีระบบการจัดการขยะและของเสียแบบ 100% ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นระบบการจัดการขยะแบบเสียศูนย์และระบบการจัดการ น้ำเสียที่ไม่ปล่อยลงสู่ธรรมชาติเร็ว ๆ นี้เพราะต้องเข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัยน้ำเสียก่อนที่สำคัญ เครื่องทำโซลาร์เซลล์ที่ใช้ในการดูดซับความร้อนและการใช้โซลาร์เซลล์

ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโครงการพลังงาน (กกพ.) ส่งเสริมการขับเคลื่อนและต่อยอดความรู้แก่ทุกคนที่ร่วมศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่จะได้เรียนรู้พลังงานสะอาดในพื้นที่ต้นแบบ ่ถูกพัฒนาและต่อยอดในด้านพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงและถาวรต่อไป

นอกจากนี้ทางกกพ. เร่งจัดทำแอปพลิเคชั่นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่คาดว่าจะใช้งานได้ภายในปี 2563 โดยมองว่าการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือเร่งด่วนจัดทำใบสมัครในช่วง สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจตกต่ำในหลาย ๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดย -19 นการช่วยเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจสู่ระบบเศรษฐกิจพลังงานสะอาด