Home » ข่าวพีอาร์ » กกพ. จัดกิจกรรม SOLAR EDUCATE TRIP ดึงผู้นำชุมชนเรียนรู้พลังงานสะอาดกับเจ้าของรางวัลระดับโลก ณ. หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ

กกพ. จัดกิจกรรม SOLAR EDUCATE TRIP ดึงผู้นำชุมชนเรียนรู้พลังงานสะอาดกับเจ้าของรางวัลระดับโลก ณ. หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เดินหน้าฝึกอบรมโครงการ “คนบันดาลไฟ” พลังงานไฟฟ้าพลังงานงานสะอาดที่ทุกคน เข้าถึงได้จัดกิจกรรม SOLAR ความรู้ TRIP ดึงผู้นำชุมชน รู้พลังงานเรียนสะอาดกับเจ้าของรางวัลระดับโลก ณหัวเรื่อง: การศึกษาเป็นด้านหัวเรื่อง: การใช้พลังงานโซลาร์เซลล์หรือพลังงานสะอาดเพื่อหัวเรื่อง: การอนุรักษ์พลังงานและหัวเรื่อง: การอนุรักษ พื้นที่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดพลังงานชุมชนหัวเรื่อง: การดูแลสุขภาพไปต่อและเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหัวเรื่อง: การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร การศึกษาทรัพยากรบุคคลและสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานการเรียนรู้พลังงานสะอาดในพื้นที่ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาและดำเนินการต่อไปโดยโซเฟีย ถาวรในโครงการที่ได้รับความเสียหาย

1. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภีจ. สมุทรสงคราม

2. ชุมชนและอบต หนองตาแต้มจ ประจวบคีรีขันธ์

3. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรจ. ประจวบคีรีขันธ์

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดในพื้นที่ของตน
  2. เพื่อสร้างองค์ความรู้นำไปใช้ในเรื่องพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเองพร้อมกระจายไปยังชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง
  3. เพื่อสร้างแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาต่อยอดหรือสร้างภูมิปัญญาให้เกิดขึ้นและเหมาะสมในพื้นที่ของตนในอนาคต
  4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายคนคลายไฟให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้นำชุมชนที่ร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาต่อยอดด้านพลังงานสะอาดร่วมกัน
  5. เพื่อสร้างความมั่นคงเป็นพลังงานทดแทนในด้านความสะอาดให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

สำหรับฐานข้อมูลการเรียนรู้ชุมชนและ อบต หนองตาแมงอ ปราณบุรีจ ประจวบคีรีขันธ์เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และการอนุรักษ์พลังงานให้กับชุมชนอบต. คุณตาแต้มหนองร่วมเรียนรู้แนวทางหัวเรื่อง: การจัดการหมู่บ้านโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดร้านบ้านวังวนต หนองตาแมงอ ปราณบุรีจ ประจวบคีรีขันธ์

สังหารหมู่นายเชิดยอดแฉล้มรองนายก อบต หนองตาแต้มและนายเสาวลักษณ์ศรีแก้ว ปลัดอบต หนองตาแต้มให้การต้อนรับและบรรยายถึงพื้นที่ส่วนที่ 8 บ้านวังวนเตือนว่าไม่มีไฟฟ้าใช้มานาน 60 ปีปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนขาดโอกาสในการบริการด้านการแพทย์จากการขยายเขต การค้าการส่งเจ้าหน้าที่อาวุโสตัวแทนชุมชนเข้าศึกษาดูงานด้านการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ที่บ้านป่าเด็งอ แก่งกระจานจ เพชรบุรีและสถานที่ต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนจนได้รับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

รวมทั้งสถานที่ราชการทั้งปวงโรงเรียนและ อบต หนองตาแต้มยังช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่เดิมไม่เคยใช้ไฟในครัวเรือนมากกว่า 400 ครัวเรือนประชากรกว่า 1,700 คน แต่ประชาชนปัจจุบันสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ต. หนองตาแต้มได้รับรางวัลระดับโลกจากพันธมิตรเพื่อการพัฒนาและความรับผิดชอบในหน่วยงานของรัฐและการเดินทางไปต่างประเทศในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 พัฒนาเรียนรู้ต่อยอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน

หลังจากนั้นดร บัณฑูรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ด้านพลังงานและพลังงาน (กกพ.) พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับพลังงานตั้งโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับระบบผู้ซื้อสินค้าโซลาร์เซลล์และประโยชน์ที่ได้รับจากเนชั่หัวเรื่อง: การใช้พลังงาน่ ไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ในปัจจุบันมีแสงสว่างเข้ามาก็ทำให้ชาวบ้านและลูกหลานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้พลังงานสะอาดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (กกพ.) เพราะเราจะได้เรียนรู้ข้อมูลจากศูนย์เรียนรู้ทั้งที่จ. สมุทรสาครจ ประจวบคีรีขันธ์และจ เพชรบุรีได้เห็นสภาพพื้นที่จริงเรียนรู้และพูดคุยกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านเพื่อทราบว่าโซลาร์พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ที่กล่าวถึงกันว่าเป็นพลังงานที่สะอาดมีประโยชน์มาก และขับเคลื่อนหัวเรื่อง: การต่อยอดความสามารถรู้แก่ของคุณคนที่ร่วมศึกษาเป็นหัวเรื่อง: การเรียนรู้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดที่นี้จะได้รับียหนังสือนรู้พลังงานสะอาดในห้างหุ้นส่วนจำกัดพื้นที่ต้นแบบที่ถูกพัฒ าและต่อยอดในด้านพลังงานสะอาด ให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงและถาวรต่อไป

อ้างว่าท่านใดที่พลาดการสมัครหรืออบรมสามารถติดตามชีวิตและการอบรมออนไลน์ได้ที่ www. คนใจไฟ com หรือคนรักไฟ