Home » ข่าวพีอาร์ » อีอีซี ร่วมมือ ญี่ปุ่นพร้อมจับมือ ม.บูรพา ตั้งศูนย์การเรียนรู้ EEC Automation Park

อีอีซี ร่วมมือ ญี่ปุ่นพร้อมจับมือ ม.บูรพา ตั้งศูนย์การเรียนรู้ EEC Automation Park

อีอีซี ร่วมมือ ญี่ปุ่นพร้อมจับมือ ม.บูรพา ตั้งศูนย์การเรียนรู้  EEC Automation Park

พัฒนาบุคลารไทย ด้าน ออโตเมชั่นรองรับอุตสาหกรรม 4.0

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) กล่าวระหว่างการแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนากำลังคนและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านเครือข่าย EEC Automation Park (อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีว่า อีอีซี ได้รับความร่วมมือจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในการพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมออโตเมชั่น ที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย  จึงจัดตั้ง  EEC Automation Park ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาในพื้นที่อีอีซี เพราะการที่จะพัฒนาประเทศให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ สิ่งสำคัญคือ เรื่องของการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร และสร้างฐานความรู้ใหม่ ไม่ใช่แค่การลงทุนด้านเครื่องจักรเพียงอย่างเดียว

ปัจจุบันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในหลายภาคธุรกิจ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและญี่ปุ่นในครั้งนี้ จะช่วยต่อยอดและเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมของไทยเพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

“ EEC Automation Park จะมาช่วยสนับสนุนการพัฒนากำลังคนในพื้นที่อีอีซีให้ตรงจุด เป็นการเรื่มต้นที่ดีของการสร้างเครือข่าย และที่น่าสนใจคือ ไม่เพียงแต่นักศึกษาที่จะได้เรียนรู้เรื่องระบบ Automation เท่านั้น ผู้ประกอบการทั่วไปก็สามารถมาเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะเรื่องระบบ Automation ได้ เพราะในอนาคตต้องยอมรับว่า อุตสาหกรรม 4.0 ต้องอาศัยคนที่มีความสามารถ มีทักษะเฉพาะทาง ” ดร.คณิศ กล่าว

ด้านนายวิเชียร งานสุขเกษมศรี  กรรมการบริหาร บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท ฯ มีความเห็นตรงกันที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Automation เพราะปัจจุบันอาเซียนคือฐานการผลิตที่สำคัญ  ดังนั้น เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีศักยภาพมากขึ้น จึงยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน  Automation และหุ่นยนต์ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยการสร้างฐานความรู้เป็นสิ่งที่อีอีซี กำหนดให้เป็นพันธกิจลำดับต้น ๆ เพื่อมายกระดับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยรองรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 เหตุผลนี้ อีอีซีจึงร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้ง  EEC Automation Park ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา  เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0

EEC Automation Park จะเป็นศูนย์การสร้างเครือข่ายและเรียนรู้ที่จะแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1.ศูนย์จัดการเรียนรู้ (Learning Center ) จะมีชุดสาธิตระบบอัตโนมัติเป็นการจำลองระบบสายการผลิตที่ผสมผสานการนำเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติโรงงานและระบบเทคโนโลยีด้านสารสนเทศเข้าไว้ด้วยกัน  2. ศูนย์ฝึกอบรม (Training Center ) จะมีกิจกรรมการอบรมที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ 3. ศูนย์พื้นที่ความร่วมมือ (Co-working Space) จะเปิดให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและอื่น ๆ เข้ามาใช้เพื่อประกอบกิจกรรม เช่น การเจรจาทางธุรกิจ เป็นต้น

…………………………………………………..