Home » ข่าวพีอาร์ » สกพอ. จับมือหอการค้าร่วมต่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม

สกพอ. จับมือหอการค้าร่วมต่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม

สกพอ. จับมือหอการค้าร่วมต่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรรศการสัมมนาเดินหน้า ดึงเครือข่ายธุรกิจ เร่งลงทุนในพื้นที่อีอีซี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับ หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรรศการ (TCEB) จัดงานสัมมนาภายใต้ชื่อ Thailand’s Eastern Economic Corridor “Experience the Exclusive Possibilities for your Business in the EEC” โดยมี ดร.ลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการสายการลงทุนและการต่างประเทศ สกพอ. เข้าร่วมพร้อมกล่าวเปิดงานร่วมกับ ผู้แทนจาก JFCCT สภาหอการค้าไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และผู้แทนจาก TCEB

การจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมขยายการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี จากสมาชิกหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย และบริษัทจากต่างประเทศ การเร่งขยายเครือข่ายธุรกิจ ส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสลงทุนเพิ่มขึ้นในอนาคตร่วมกับบริษัทจากต่างประเทศ เป็นต้น   นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมในงานสัมมนาฯ ได้มีการยืนยันว่า ผลกระทบจากโควิด – 19 ได้สร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการลงทุนธุรกิจในพื้นที่อีอีซี ได้แก่ อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ประมาณ 100 คน รวมทั้งได้ถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้นักลงทุนจากต่างชาติได้รับชม

นอกจากนี้ ในช่วงเช้า สกพอ. ร่วมกับ JFCCT ได้นำผู้แทนองค์กรต่าง ๆ และนักลงทุนจากต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมบริษัท เช่น Revima Company และบริษัท Katoen Natie Company ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการยืนยันถึงศักยภาพในการลงทุนในพื้นที่อีอีซี