DTC ร่วมใจบริจาคโลหิต ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

ฝากข่าว โดย :

บริจาคโลหิต

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ (ที่ 4 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช โรงพยาบาลศิริราช จัดกิจกรรม DTC ร่วมใจบริจาคโลหิต ณ ศูนย์วิทยบริการของวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายขององค์การอนามัยโลกและความต้องการใช้โลหิตที่ยังขาดแคลนอยู่ โดยโลหิตทุกยูนิตที่ได้ในครั้งนี้จะถูกเก็บไว้ในธนาคารเลือดเพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราชต่อไปบริจาคโลหิต บริจาคโลหิต บริจาคโลหิต