Download สลิปเงินเดือน Excel ไฟล์

ฝากข่าว โดย :

ตัวอย่าง สลิปเงินเดือน แบบ Excel แบบฟอร์ม ฟรีออนไลน์
ไฟล์ตัวอย่างสลิปเงินเดือน ในรูปแบบของ Excel ซึ่งสามารถเปิด และแก้ไขได้ด้วย โปรแกรม MS Excel
Link ดาวน์โหลด สลิปเงินเดือน 
Pay Slip (สลิปเงินเดือน) คือ ใบรับเงินเดือน เป็นแบบฟอร์มแสดงรายได้-รายหัก ต่างๆ ของพนักงานในแต่ละงวดเดือนสลิปเงินเดือน 

ใบรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นเอกสารหลักฐานของรายได้ที่ได้รับจากบริษัทต่อเดือน โดยในหนังสือรับรองเงินเดือนจะระบุข้อมูลสำคัญต่างๆเอาไว้ เช่น ข้อมูลบริษัท นายจ้าง คำรับรองชื่อ-นามสกุลของพนักงาน ตำแหน่งพนักงาน และระยะเวลาการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันในบริษัทนั้นๆ อัตรเงินเดือน  ลายมือชื่อผู้รับรอง วันที่  และตราประทับของบริษัท

ข่าว PR ข่าววันนี้ ข่าวสด ข่าวออนไลน์ สุขภาพ การดูแลสุขภาพ ข่าวบันเทิง ข่าวหนัง หนังใหม่ เรื่องย่อละคร และข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ