Home » ข่าวพีอาร์ » ดั๊บเบิ้ล เอ เชิญชวนคนไทยเป็นฮีโร่ ร่วมใจบริจาคโลหิต

ดั๊บเบิ้ล เอ เชิญชวนคนไทยเป็นฮีโร่ ร่วมใจบริจาคโลหิต

จากการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้เดินทางมาบริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก จนเกิดภาวะโลหิตขาดแคลนไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ ดั๊บเบิ้ล เอ จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รณรงค์เชิญชวนประชาชนมาร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตผู้ป่วย พร้อมมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ Double A Care เพื่อสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้บริจาคโลหิต แทนความห่วงใยและเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลป้องกันตนเองท่านละ 1 ขวด รวมทั้งสิ้น 5,000 ขวด ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ กทม.

————————————————————