ดีปเฟก (Deepfake) คืออะไร และ AI อยู่ใกล้ตัวคุณมากแค่ไหน

ฝากข่าว โดย :

ดีปเฟก (Deepfake) คืออีกหนึ่งรูปแบบของการปลอมแปลงเนื้อหาตั้งแต่ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ หรือแม้กระทั่งบทความ เช่น การตัดต่อใบหน้าของดาราไปใส่ในวิดีโออนาจาร การปลอมแปลงวิดีโอที่ทำให้คนพูดประโยคที่ต่างจากวิดีโอต้นฉบับ การปลอมแปลงเสียง และการเขียนข่าวลวงที่ทำให้ประชาชนเชื่อถือ ซึ่งผลงานที่ดีปเฟกสร้างขึ้นนั้นมีความแนบเนียน สมจริง ยากที่คนไม่เข้าใจเทคโนโลยีเหล่านี้จะสามารถแยกแยะเองได้ ซึ่งสถิติการเติบโตของวิดีโอดีปเฟกจากช่วงสิ้นปี 2018 ที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตขึ้นเกือบ 100% โดยมีจำนวนวิดีโอดีปเฟกสูงถึง 14,678 วิดีโอ (96% เกี่ยวข้องกับหนังอนาจาร)
ดีปเฟก (Deepfake)

การทำงานของดีปเฟก คือ การนำเอไออัลกอริทึม (AI algorithm) ประเภท deep learning algorithm ที่มีโครงสร้างที่เรียกว่า GANs (generative adversarial networks) ซึ่งโดยปกติเอไออัลกอริทึมประเภทนี้จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างข้อมูลสังเคราะห์เพื่อสร้างข้อมูลเพิ่มในงานวิจัยต่างๆ และใช้ตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล รวมถึงสามารถตรวจจับดีปเฟกได้ด้วยเช่นกัน

Deepfake มาจาก 2 คำศัพท์ ได้แก่ Deep learning และ Fake โดย Deep learning เป็นกิจกรรมชนิดหนึ่งของ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ทำหน้าที่ เรียนรู้ข้อมูลบางอย่าง และ สามารถตัดสินใจกระทำการบางอย่างโดยอิงจากฐานข้อมูลที่เรียนรู้มา
Deepfakes

ในกรณีนี้ คือ การเรียนรู้อัตรลักษณ์ อาทิ ใบหน้าบุคคล รวมไปถึงรูปแบบการเคลื่อนไหว การพูดจา และน้ำเสียง เก็บบันทึกข้อมูลใบหน้าอย่างละเอียดทุกซอกมุม จากนั้นสามารถนำเสนอใบหน้าของบุคคลนั้นในรูปแบบต่าง ๆ อย่างอิสระราวกับบุคคลนั้นกำลังปรากฏตัวและพูดอยู่หน้ากล้องจริง ๆ

Deepfake AI อยู่ใกล้ตัวคุณแค่ไหน

Deepfake AI อยู่ใกล้แค่เอื้อมนั่น คือ อยู่ในแอพพลิเคชันในมือถือของคุณ ได้แก่ Facebook และ Snapchat เช่นการโพสต์รูปภาพใน Facebook และมีการแท็กชื่อเพื่อนหรือชื่อคุณได้อย่างถูกต้องแม้จะคุณหรือเพื่อน จะทำผมคนละทรง หรือ ใส่แว่นตา หรือ หมวกคนละใบกับครั้งก่อน เหล่านี้เกิดจากการความเฉลียวฉลาดของ Deepfake AI
DeepFakes (a portmanteau of “Deep learning” and “Fake”) are synthetic media in which a person in an existing image or video is replaced with someone else’s likeness. While the act of faking content is not new, deepfakes leverage powerful techniques from machine learning and artificial intelligence to manipulate or generate visual and audio content with a high potential to deceive. The main machine learning methods used to create deepfakes are based on deep learning and involve training generative neural network architectures, such as autoencoders or generative adversarial networks (GANs).

Deepfakes have garnered widespread attention for their uses in celebrity pornographic videos, revenge porn, fake news, hoaxes, and financial fraud. This has elicited responses from both industry and government to detect and limit their use.

Related Posts