สคส. จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Decoding PDPA

ฝากข่าว โดย :

Decoding PDPA

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Decoding PDPA : Journey through Research, Tech, and Real Life ในโครงการ “GOING FORWARD 2023” เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมด้วย ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ นักวิจัยอาวุโส และ นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. ร่วมบรรยาย ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อเร็ว ๆ นี้