ดั๊บเบิ้ล เอ รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023

ฝากข่าว โดย :

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Awards 2023 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินงานบนความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สะท้อนความมุ่งมั่นของดั๊บเบิ้ล เอ ในการดำเนินงานด้าน CSR มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ และสอดคล้องตามแนวทาง ESG ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรปลูกต้นกระดาษ ช่วยสร้างรายได้และช่วยลดโลกร้อน การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างเกื้อกูลกัน