Home » ข่าวพีอาร์ » ช.การช่าง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ช.การช่าง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ช.การช่าง

ช.การช่าง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ช.การช่าง จำ กัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นำโดย นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการบริษัท (แถวล่าง ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร (แถวล่าง ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารวิริยะถาวร เมื่อเร็วๆ นี้

…………………………………………………….

Related Posts