มูลนิธิสายเด็กฯจัด “คอนเสิร์ตเดี่ยวไวโอลิน”ใช้ดนตรีสร้างความเข้าใจปัญหาเด็กพร้อมระดมทุนหนุนเดินหน้าการทำงาน

ฝากข่าว โดย :

ดร.ธาริษา วัฒนเกส อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิสายเด็ก1387 เปิดเผยว่า มูลนิธิสายเด็ก ร่วมกับวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย พร้อมผู้สนับสนุนหลักได้แก่ ธนาคารกรุงเทพและมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะจัดคอนเสิร์ตออร์เคสตราการกุศลโดยนักไวโอลินเด็กอัจฉริยะอายุ 12 ปี พาโลมา โซ (Paloma So)เพื่อระดมทุนให้แก่มูลนิธิสายเด็ก ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น. ที่มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

“มูลนิธิฯต้องการใช้โอกาสนี้ขยายความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องการหยุดกระทำรุนแรงต่อเด็ก และการเพิกเฉยต่อความต้องการของเด็ก ซึ่งยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของโลกและของประเทศไทย สำหรับงานแสดงคอนเสิร์ตพาโลมา โซ ซึ่งเป็นการแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยต้อนรับปีใหม่ 2561 นับเป็นการจัดงานระดมทุนครั้งแรกของมูลนิธิฯ” ดร.ธาริษา กล่าว

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2546 โดย หม่อมราชวงศ์
สุพินดา จักรพันธุ์ เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กตามสนธิสัญญาขององค์กรนานาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก เปิดให้บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง 365 วันตลอดปี เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะด้านสิทธิเด็ก รวมถึงให้ความช่วยเหลือเด็กโดยการประสานงานกับภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบเรื่องสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นหนึ่งในเครือข่ายองค์กร Child Helpline International ซึ่งมีสมาชิกกว่า 150 ประเทศ

สำหรับงานหลักของมูลนิธิสายเด็ก 1387 นั้น นอกจากสายด่วน1387 ที่มีผู้ใช้บริการประมาณ 150,000 สายต่อปีแล้ว มูลนิธิฯ ยังบริหาร “เดอะฮับ สายเด็ก”  ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกับมูลนิธิ
เอกซอดัส ประเทศออสเตรเลียเมื่อ พ.ศ. 2554ณ บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อเป็นแหล่ง
พักพิงของเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ ไม่ให้ถูกล่อลวงไปในหนทางของมิจฉาชีพ และใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมทักษะด้านต่างๆให้เด็กและเยาวชนสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ ปัจจุบัน มีเด็กและเยาวชนอยู่ในความดูแลของศูนย์เดอะฮับฯ กว่า 100  คน

ดร.ธาริษา เผยว่า มูลนิธิฯตั้งเป้าจะเร่งพัฒนาขีดความสามารถทั้งในส่วนของสายด่วน 1387 และในส่วนของเดอะฮับฯ ให้มีศักยภาพช่วยเหลือเด็กไทยได้ปีละ1.5 ล้านคนทั่วประเทศ โดยเชื่อมั่นว่า จะได้รับความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ในทุกภาคส่วนซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่ส่งผลต่ออนาคตของประเทศ

สำหรับพาโลมา โซ วัย 12 ปี ซึ่งตอบรับคำเชิญมาร่วมงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยความตั้งใจสนับสนุนงานของมูลนิธิสายเด็กอย่างเต็มที่ ปัจจุบันเป็นนักเรียนโรงเรียนวีคอมบ์ แอบบีย์ในประเทศอังกฤษ เธอเริ่มเรียนเปียโนเมื่ออายุ 4 ขวบ และเรียนไวโอลินเมื่ออายุ 5 ขวบ โดยเริ่มแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกกับวงดุริยางค์ฮ่องกงฟีลฮาร์โมนิคออร์เคสตราในพ.ศ. 2557 ตามด้วยวงดุริยางค์ชั้นนำระดับโลกอีกหลายวง เช่น เบอร์ลินและลอนดอนฟีลฮาร์โมนิคออร์เคสตรา รวมถึงวงดุริยางค์ออร์เคสตราของประเทศจีน นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลเกียรติยศทางดนตรีจากนานาชาติอีกจำนวนมาก

บัตรชมการแสดงคอนเสิร์ตออร์เคสตรา โดยพาโลมา โซ ราคา  1,500, 1,000, 800, 600 และ 400 บาท นักเรียนนักศึกษาลด50% ทุกที่นั่งซื้อได้ที่จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคารในวันแสดง ทั้งนี้ผู้สนใจร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสายเด็ก 1387 เพื่อสิทธิเด็กและครอบครัวให้เข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาตรฐานอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์02-561-0981อีเมล[email protected]และติดตามงานของมูลนิธิได้ที่ www.childlinethailand.org และ facebook.com/childlinethailand