Home » สื่อสาร

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เอสซีลอร์ชูนวัตกรรมเลนส์ระดับโลก “Crizal” และ “Optifog” ใส่แว่นตาช่วยลดการสัมผัสเพื่อสุขอนามัยของคนไทย

บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายเลนส์แว่นตาจากประเทศฝรั่งเศส ตระหนักถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด... 

บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย ร่วมฉลองวันเด็ก มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนรวม 75 เครื่อง

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการการตลาดดิจิทัลและข้อมูลธุรกิจผ่านเว็บไซต์www.yellowpages.co.th ดำเนินธุรกิจเคียงข้างธุรกิจไทยมายาวนานกว่า... 

กทปส. จัด Focus Group 3 จังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในระยะ 4 ปี (2563-2566)

กทปส. จัด Focus Group 3 จังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ... 

กทปส. มอบทุนต่อเนื่องแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล ยกระดับการรักษา

กทปส. มอบทุนต่อเนื่องแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล ยกระดับการรักษา นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (กทปส.)... 

กทปส. จัดสรรทุนปี 62 หนุนสร้างโครงการคุณภาพ หวังเกิดการเข้าถึงพัฒนาโครงการ-งานวิจัย สู่การพัฒนาสังคมและประเทศ

       กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เผยทิศทางการจัดสรรทุนปี 2562 ภายใต้กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท... 

กทปส. ร่วมกับ มหิดล ลงใต้ จัดกิจกรรมโครงการมหิดล แชนแนล คิดส์ จังหวัดสตูล หวังให้เยาวชนเรียนรู้การการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

กทปส. ร่วมกับ มหิดล ลงใต้ จัดกิจกรรมโครงการมหิดล แชนแนล คิดส์ จังหวัดสตูล หวังให้เยาวชนเรียนรู้การการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง... 

กทปส. เปิดข้อเสนอรับทุนเพื่อพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ ผ่านโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 ภายใต้งบประมาณกว่า 300 ล้านบาท

กทปส. เปิดข้อเสนอรับทุนเพื่อพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ ผ่านโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 ภายใต้งบประมาณกว่า... 

กทปส. มุ่งขับเคลื่อนความเข้มแข็งอุตสาหกรรมโทรคมนาคมฯ เปิดให้ทุนโครงการประเภท 2 ครั้งที่ 3

กทปส. มุ่งขับเคลื่อนความเข้มแข็งอุตสาหกรรมโทรคมนาคมฯ เปิดให้ทุนโครงการประเภท 2 ครั้งที่ 3   กทปส. เปิดรับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจการกระจายเสียง... 

กทปส. ตรวจสอบความคืบหน้าเน็ตชายขอบ พื้นที่ Zone C+ ให้พร้อมใช้งานอย่างทั่วถึงในปี 2561 หวังให้ประชาชนในพื้นที่กว่า 3,920 หมู่บ้านสามารถใช้อินเทอร์เน็ตรองรับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

กทปส. ตรวจสอบความคืบหน้าเน็ตชายขอบ พื้นที่ Zone C+ ให้พร้อมใช้งานอย่างทั่วถึงในปี 2561  หวังให้ประชาชนในพื้นที่กว่า 3,920 หมู่บ้านสามารถใช้อินเทอร์เน็ตรองรับการพัฒนาในด้านต่าง... 

กทปส. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 9/2561

กทปส. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 9/2561 พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ...