เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าวัดระดับภาษาอังกฤษ ด้วยแบบทดสอบ Cambridge English Placement Test

ฝากข่าว โดย :
Cambridge English Placement Test
ทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test

ภาษาอังกฤษอยู่ระดับไหน มาลองวัดกัน!!! เปิดรับสมัครนักเรียน / นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR Level ด้วยแบบทดสอบ Cambridge English Placement Test รูปแบบออนไลน์ เพื่อประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษ (การฟัง การอ่าน และการเขียน) และเป็นแนวทางต่อยอดสู่การเรียนและการสอบในระดับที่สูงขึ้น

การทดสอบมี 2 รูปแบบ คือ

  1. Cambridge English Young Learners Placement Test (YLPT) สําหรับเด็กอายุ 7-12 ปี (ชั้นประถมศึกษา 1-6) เพื่อประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษ ระดับ CEFR Pre A1, A1 หรือ A2
  2. Cambridge English Placement Test (CEPT) สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษ ระดับ CEFR A1, A2, B1, B2 หรือ C1

สามารถจองสอบได้ด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่สะดวก พร้อมรับประกาศนียบัตร และทราบผลการทดสอบทันที

การสมัคร: ค่าสมัครสอบ 400 บาท เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้วจะได้รับ Entry Code เพื่อทําการทดสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม clubacademia.co.th/cambridgeenglishforkid

สอบถามเพิ่มเติม 📞 081 958 0085 หรือ Line : @clubacademia

Related Posts