ศุภนิมิตฯ จับมือซี-วิท สานต่อ C-vitt สู่อนาคตที่สดใส ไปด้วยกัน เดินหน้าแก้ปัญหาทุพโภชนาการเด็กไทย

ฝากข่าว โดย :

มร. โอซามุ โซมะ ประธานบริหาร บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มวิตามินซี 200% ยี่ห้อ ซี-วิท (C-vitt) ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย คุณอานนท์ สวนศรี ผู้จัดการอาวุโสด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแล เดินหน้าสานต่อโครงการ “C-vitt สู่อนาคตที่สดใส ไปด้วยกัน ปีที่ 2” เพื่อแก้ปัญหาทุพโภชนาการ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้เด็กไทยให้มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ซี-วิท มินิ(C-vitt mini) เครื่องดื่มวิตามินซี 200% ขนาด 125 มิลลิลิตร จำนวน 1,281,600 กล่อง ให้เด็กไทยที่ประสบปัญหาทุพโภชนาการทั่วประเทศกว่า 50,000 คน ผ่านมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯพร้อมนำพนักงานลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังได้นำร่องยกระดับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กไทย ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ซี-วิท มินิ ให้แก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 900 คน ใน 9 โรงเรียนพื้นที่ห่างไกลได้ดื่มเป็นประจำทุกวัน ระยะเวลา 1 ปี ณ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

ซี วิท (C-vitt)

สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ คุณวิภาวี ริ้วสุวรรณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 08-1494-5498