Home » ข่าวพีอาร์ » รับสมัครวงดนตรีไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าประกวด วงดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับสมัครวงดนตรีไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าประกวด วงดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกวด วงดนตรีไทย
#ประกวดดนตรีไทย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครวงดนตรีไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมการประกวด “วงดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในบทเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่สนใจส่งวงดนตรีไทย ประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ เข้าร่วม “การประกวดวงดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ในบทเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง เนื่องในงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี พ.ศ.2564 และวาระครบรอบ 50 ปี ดนตรีบ้านสมเด็จ ฯ โดยมีกำหนดการประกวด ดังนี้

          รอบคัดเลือก

วันที่ 4 ธันวาคม 2563     วันสุดท้ายในการส่งใบสมัคร / vdo / เอกสาร

วันที่ 18 ธันวาคม 2563   ประกาศผลวงดนตรีที่ผ่านการตัดสินเข้าสู่รอบประกวด

รอบประกวด

วันที่ 19 มกราคม 2564   เวลา 12.00 – 17.30 น. ณ โรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่ www.shorturl.at/egoL9 หรือติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์มนัส ประภักดี โทร. 081-274-2130

Related Posts