Home » ข่าวพีอาร์ » มรภ.บ้านสมเด็จฯ จัดแคมเปญรณรงค์เพิ่มวินัยป้องกันการ์ดตก ให้เช็คอินไทยชนะเป็นวิถีชีวิตประจำวัน เตรียมความพร้อมตั้งรับสถานการณ์โควิด-19 รับมือหากระบาดรอบ 2 ก่อนเปิดภาคเรียน

มรภ.บ้านสมเด็จฯ จัดแคมเปญรณรงค์เพิ่มวินัยป้องกันการ์ดตก ให้เช็คอินไทยชนะเป็นวิถีชีวิตประจำวัน เตรียมความพร้อมตั้งรับสถานการณ์โควิด-19 รับมือหากระบาดรอบ 2 ก่อนเปิดภาคเรียน


มรภ.บ้านสมเด็จฯ จัดแคมเปญรณรงค์เพิ่มวินัยป้องกันการ์ดตก ให้เช็คอินไทยชนะเป็นวิถีชีวิตประจำวัน เตรียมความพร้อมตั้งรับสถานการณ์โควิด
-19 รับมือหากระบาดรอบ 2 ก่อนเปิดภาคเรียน

         จากสถานการณ์การตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผู้ป่วยอยู่นอกบริเวณกักกันพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สั่งการให้คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ เตรียมการล่วงหน้าให้พร้อมรับมือหากเกิดการระบาดระลอก 2 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะแคมเปญรณรงค์ให้ทุกคนเพิ่มวินัยในการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ต่าง ๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ให้เป็นวิถีชีวิตใหม่ โดยเฉพาะการไปตามสถานที่สาธารณะและพื้นที่ที่มีการใช้งานร่วมกันในเขตมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และรักษาระยะห่าง ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมมาตรการการปรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์และติดตามสุขภาพของนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งคณะนักศึกษาต่างชาติอย่างใกล้ชิด

ผศ. ดร. ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชี้แจงว่า “จากข่าวที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตระหนักถึงการเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดอีกระลอก เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรทุกคน โดยได้จัดแคมเปญรณรงค์เพิ่มวินัยให้ลงทะเบียนการเข้าใช้สถานที่ส่วนรวมในบริเวณมหาวิทยาลัยตลอดจนสถานที่ต่าง ๆ โดยเช็คอินผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ให้เป็นนิสัย ด้วยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และให้คณะกรรมการประสานงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) จัดเตรียม QR Code ในสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดยละเอียด การเพิ่มวินัยนี้จะช่วยให้การลงทะเบียนของทุกคนในมหาวิทยาลัยกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ได้แม้จะออกไปใช้ชีวิตประจำวันภายนอก ถือเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยชาติและช่วยคนในครอบครัวที่เรารักด้วย”

ทั้งนี้ จุดลงทะเบียนเช็คอินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปัจจุบันมีไม่น้อยกว่า  20 จุด ได้แก่ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย ทางเข้าหลักคณะต่าง ๆ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  สระว่ายน้ำบ้านสมเด็จ และมีแผนเพิ่มเติมมาตรการป้องกันให้เข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้การติดตามผู้เกี่ยวข้องในการใช้งานสถานที่ส่วนรวมได้ง่ายและรวดเร็วหากเกิดการแพร่ระบาดระลอก 2

“นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยังได้จัดเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าสำหรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ สร้างความพร้อมของคณาจารย์และนักศึกษา ด้วยมาตรการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ รองรับการใช้งานในอนาคต และติดตามสุขภาพของนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งคณะนักศึกษาต่างชาติใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีต่อสมาชิกบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทุกคน เพื่อให้สมาชิกมีความปลอดภัยและส่งต่อแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ใกล้ชิด ความตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมมากที่สุดตามนโยบายของรัฐบาล” ผศ.ดร. ลินดากล่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปิดช่องทางการสื่อสารให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนภายนอก สามารถสอบถามรายละเอียดและรับข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เฟซบุ้คเพจ BSRU News เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th

Related Posts