เรียนต่อที่ไหนดี มรภ. บ้านสมเด็จ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS63) รอบที่ 4 พร้อมลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20%

ฝากข่าว โดย :

เรียนต่อที่ไหนดี
เรียนต่อที่ไหนดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS63) รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) โดยมีส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา20% จากค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะและค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา พร้อมทั้งมีโครงการทุนการศึกษาและกิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์อีกมากมาย สมดังนิยาม “บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

น้อง ๆ ที่สนใจสมารถลงสมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2563 โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1998

Related Posts