มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ก่อนหมดเวลาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้

ฝากข่าว โดย :


#ยืนยันสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ก่อนหมดเวลาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศแจ้งรายชื่อของนักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกที่รายงานตัวแล้ว ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) ทั้งประเภทบริการวิชาการ (พื้นที่) ครั้งที่ 1 และรอบที่ 1 Portfolio ให้ลงทะเบียนและทำการยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์ : https://www.mytcas.com ในวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ได้จากคู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียน   www.shorturl.at/oFHXZ  หรือสอบถาม โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998