วิทยาลัยการดนตรี มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ

ฝากข่าว โดย :


วิทยาลัยการดนตรี มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ

วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” งานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ปีพุทธศักราช 2564 และวาระครบรอบ 50 ปื ดนตรีบ้านสมเด็จ ฯ กำหนดการรับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และการประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 15 – 17 มกราคม 2564

คุณสมบัติผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียน หรือนิสิตนักศึกษาในระดับชั้น ดังนี้ ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า, มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยผู้สมัคร 1 คน สามารถเข้าประกวดได้เพียง 1 รายการเท่านั้น

ประเภทของการแข่งขัน ประกอบด้วย การขับร้องเพลงไทย, การบรรเลงเดี่ยวชอสามสาย, การบรรเลงเดี่ยวชอด้วง, การบรรเลงเดี่ยวซออู้, การบรรเลงเดี่ยวจะเข้, การบรรเลงเดี่ยวขิม 7 หย่อง, การบรรเลงเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ, การบรรเลงเดี่ยวปี่ใน, การบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก, การบรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้ม, การบรรเลงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ และการบรรเลงเดี่ยวฆ้องวงเล็ก

ผู้ที่สนใจร่วมการประกวด สามารถดาวน์โหลดกติกาและรายละเอียดได้ที่ www.shorturl.at/rsyL0 และไฟล์โน้ตทำนองหลัก/บทขับร้องได้ที่  www.shorturl.at/egGHX  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-473-7000 ต่อ 2304