เชิญสาวงามธนบุรีร่วมประกวด นางนพมาศบ้านสมเด็จฯ ประจำปี 2564

ฝากข่าว โดย :

นางนพมาศ
ประกวด นางนพมาศบ้านสมเด็จฯ ประจำปี
2564 และเที่ยวงานลอยกระทง

 ชุมชนธนบุรีมีชีวิตและความผูกพันกับแม่น้ำเจ้าพระยามาตลอด สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ เพื่อชุมชนธนบุรีต่อเนื่องมาทุกปี นอกจากงานประเพณีลอยกระทงแล้ว ยังเชิญชวนสาวไทยเข้าร่วมประกวด “นางนพมาศบ้านสมเด็จฯ” ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 24,000 บาท โดยคุณสมบัติผู้เข้าประกวด คือ เพศหญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 17 – 26 ปี มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 พร้อมไฟล์วิดิโอการแสดงความสามารถพิเศษ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รับจำนวน 20 คนเท่านั้น

รางวัลการประกวด       

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมมงกุฎและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันอับ 2 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ : bit.ly/3CJ672R

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร. 02-473-7000 ต่อ 1500