Home » ข่าวพีอาร์ » งาน มหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

งาน มหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญร่วมงาน “มหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดพื้นที่จัดงาน “มหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” สนับสนุนผลงานวิจัยและสินค้าชุมชนที่ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างยั่งยืน พบกับการแสดงดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ ชมนวัตกรรมและผลผลิตจากโครงการยุทธศาสตร์ อุดหนุนสินค้าจากโครงการสตาร์ทอัพมากกว่า 20 รายการ สินค้าหลากหลายจากโครงการในท้องถิ่น และโครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าชมฟรี ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 1 ชั้น 1 และ ชั้น 4