ลดการสัมผัส มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมโครงการนำร่องให้บริการ Digital Transcript

ฝากข่าว โดย :


#ลดการสัมผัส มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมโครงการนำร่องให้บริการ Digital Transcript พร้อมก้าวสู่ Smart University ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่งเครื่องเพิ่มศักยภาพสู่ Smart University พร้อมเข้าร่วมโครงการนำร่องการให้บริการเอกสารทางการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Transcript เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการยกระดับการศึกษาไทยในยุค 4.0 เร่งผลักดันประเทศไทยสู่ Digital Transformation อย่างเต็มตัว


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยว่า “เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คือ การปรับตัวเพื่อก้าวสู่ Smart University อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น เราจึงมีความพร้อมในการเข้าร่วมเป็น 1 ใน 22 มหาวิทยาลัยของไทย และเป็น 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมนำร่องในโครงการนี้ ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการศึกษาของไทยที่สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานเดียวกัน และประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร

ซึ่งโครงการนำร่องการให้บริการเอกสารเอกสารทางการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Transcript นี้ เป็นไปตามนโยบายเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานการอุดมศึกษาของไทย จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นับเป็นการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษาไทยในยุคดิจิทัลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน”

“ความสะดวกนี้ ช่วยลดขั้นตอนการรับสมัครเข้าทำงาน หรือรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบ Transcript ในรูปแบบกระดาษ ไม่ว่าจะเป็นตัวนักศึกษาเอง สถาบันการศึกษา หรือ องค์กรที่รับสมัครงาน การตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำที่รวดเร็วทันใจ อีกทั้งยังมีเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จัดส่งเอกสาร การจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบกระดาษ และการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษจากการทำสำเนาเอกสารซ้ำ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดากล่าว