มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างผู้ประกอบการ “ผู้ผลิตหมูกระดาษรายใหม่”

ฝากข่าว โดย :


มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างผู้ประกอบการ “ผู้ผลิตหมูกระดาษรายใหม่”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ได้เชิญวิทยากรผู้ผลิตหมูกระดาษ นางธนธรณ์  ธงน้อย วิทยากรปราชญ์ชุมชนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารผู้ผลิตหมูกระดาษ มาบรรยายเรื่องหมูกระดาษภูมิปัญญาประดิษฐ์พลิกชีวิต สู้โควิดมาช่วยสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคนิคให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเป้าหมาย 3 แห่ง คือ แขวงหิรัญรูจี แขวงวัดกัลยาณ์และแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี ได้รับความสนใจจากกลุ่มชาวบ้านมาร่วมเรียนรู้ นอกจากได้ทักษะงานประดิษฐ์ที่สร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชนแล้ว ยังต่อยอดในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ในการผลิตหมูกระดาษในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย