Home » ข่าวพีอาร์ » BSRU Bulletin มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฉบับที่ 103 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว

BSRU Bulletin มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฉบับที่ 103 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว

BSRU Bulletin เอกสารข่าวรายเดือน จัดพิมพ์โดย สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษาและกิจกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เริ่มจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันนับเป็นปีที่ 6 โดยฉบับล่าสุด คือ BSRU Bulletin ฉบับที่ 103 ประจำวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย คอลัมน์เด่นประจำเดือน ดังนี้

Forward: มหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Violet Frame: “ราชภัฏภักดีด้วยพระบารมีจึงมีราชภัฏ” และ ประมวลภาพพิธีมุทิตาจิต “เกษียณศรีฤดีเกษม” ประจําปี 2563

Edu move: เปิดสเปค-นโยบาย “ผู้ว่า ฯ กทม.” ที่คนกรุงต้องการ โดยศูนย์สํารวจความคิดเห็น “บ้านสมเด็จโพลล์”

BSRU Spot และ Recent News: ข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านกันแบบออนไลน์ได้ที่ www.shorturl.at/mwNP4