Home » ข่าวพีอาร์ » มหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน” ที่ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน” ที่ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา


มหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน” ที่ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัดโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน” ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2563 รับชมการแสดงโดยตัวแทนจากนานาประเทศ สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียด โทร. 081-401-3061 และ 081-274-2130

Related Posts