มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระชับความร่วมมือทางวิชาการในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ

ฝากข่าว โดย :


มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระชับความร่วมมือทางวิชาการในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักบัณฑิตวิทยาลัย สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และโครงการบริการวิชาการภาษาจีนและวัฒธรรมจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมออนไลน์ระหว่างผู้บริหารร่วมกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเหอฉือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ มหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาร่วมกัน และหารือโครงการวิชาการที่จะมีขึ้นภายหลังสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา – 19 คลี่คลาย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยังมีมหาวิทยาลัยนานาชาติจากอีกกว่า 10 ประเทศที่มีการจัดกิจกรรมวิชาการและมีจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ต่างชาติ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวัฒนธรรมร่วมกันมากมาย เพื่อก้าวสู่การเป็น SMART UNIVERSITY บริหารจัดการศึกษาบนฐานองค์ความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสากลชั้นนำ