BSRU Bulletin มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฉบับที่ 106 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว

ฝากข่าว โดย :

BSRU Bulletin
BSRU Bulletin เอกสารข่าวรายเดือน จัดพิมพ์โดย สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษาและกิจกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เริ่มจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันนับเป็นปีที่ 7 โดยฉบับล่าสุด คือ BSRU Bulletin ฉบับที่ 106 ประจำวันที่ 1 – 31 มกราคม 2564 ภาพปก งานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2564 พบกับเรื่องเด่น “คุณููปการด้านการพัฒนาชุมชนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์” โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน ให้เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจแก่สมาชิก “ลูกพระอาทิตย์” ได้ปฏิบัติตามและยึดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการใช้ศักยภาพที่มีช่วยเหลือชุมชน นอกจากนี้ยังมีข่าวสารความเคลื่อนไหวและรายงานกิจกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ติดตาม

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านกันแบบออนไลน์ได้ที่  www.shorturl.at/mwNP4