เชิญร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ 2015 @ จังหวัดสุพรรณบุรี

ฝากข่าว โดย :

“จังหวัดสุพรรณบุรี ” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ

กับกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน

วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15:00 น.

เริ่มต้นจาก ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

สิ้นสุดที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะทาง 25.6 กิโลเมตร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รับเข็มกลัดที่ระลึก และเสื้อจักรยานพระราชทาน (มีจำนวนจำกัด)

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
“ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015” พร้อมกันทั่วประเทศ
ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น.

จังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว
 จุดเริ่มต้นจากศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และสิ้นสุดที่สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ระยะทาง 25.6 กิโลเมตร

รายละเอียดเส้นทาง

        • จุดสตาร์ทบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ผ่าน    – ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
– อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
– ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
– สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
– สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี
– สำนักงานองค์การโทรศัพท์จังหวัดสุพรรณบุรี
– เลี้ยวขวาเข้าถนนสุพรรณบุรี – อ่างทอง ผ่านเทศบาลตำบลห้วยวังทอง
– เลี้ยวขวาถนนเลี่ยงเมือง (357)
– เลี้ยวขวาแยกเลี่ยงเมืองโคกโคเฒ่า เข้าเส้นทางสุพรรณบุรี – ป่าโมกข์ ทางหลวงหมายเลข 329
– ผ่านสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 2 สุพรรณบุรี
– ผ่านโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
– ผ่านโรงเรียนสหวิทบริหารธุรกิจ  (จุดบริการน้ำดื่ม)
– ข้ามสะพานต่างระดับแยกไผ่ขวาง
– เลี้ยวขวาเข้าถนนเณรแก้ว
– เลี้ยวซ้ายเข้าถนนนางพิม
– ผ่านสวนเฉลิมภัทรราชินี
– เลี้ยวขวาแยกนางพิม
– ผ่านที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
– ผ่านสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี
– เลี้ยวซ้ายสี่แยกแขวงการทาง เข้าถนนมาลัยแมน (321)
– ผ่านโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
– ผ่านศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี
– ผ่านวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
– ผ่านโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
– ผ่านวัดป่าเลย์ไลยก์วรวิหาร
– ผ่านสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี

– เลี้ยวซ้ายเข้าสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จุดสิ้นสุดเส้นทาง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.suphanburi.go.th/suphan/bikeformom/home.html