Home » ข่าวพีอาร์ » BIG4 คือใคร?

BIG4 คือใคร?

BIG4 คือ เครือข่ายบริษัทให้บริการด้านวิชาชีพที่ใหญ่ที่สุด 4 แห่งของโลก ประกอบธุรกิจด้านการตรวจสอบบัญชี บริการให้ความเชื่อมั่น ภาษีอากร การบริหารจัดการ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ประกันภัย บริการด้านการเงิน และบริการด้านกฎหมาย ซึ่งกลุ่มบริษัททั้งสี่แห่งนี้เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทมหาชนจำกัด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) และบริษัทจำกัดจำนวนมากมาย
BIG4

BIG4 คือใคร?
BIG4 คือ บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี รายใหญ่ระดับโลก 4 ราย ประกอบไปด้วย

PricewaterhouseCoopers (PwC)
EY (เดิมคือ Ernst & Young)
Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte)
KPMG

ซึ่งทั้งหมดมีบริษัทลูกที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในไทยในแวดวงการตรวจสอบบัญชีและการให้บริการปรึกษาทางธุรกิจ กลุ่ม Big 4 หมายถึงบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 4 บริษัท (วัดจากรายรับรวมและจำนวนพนักงาน) มีลูกค้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก
นอกจากตรวจสอบบัญชีแล้ว BIG4 ยังดำเนินธุรกิจในด้านอื่นๆอีกหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ เช่น เป็นที่ปรึกษา (Advisory), ด้านภาษี (Tax), กฎหมาย (Legal) หรือแม้แต่ด้าน IT (Information Technology).
เนื่องจากบริษัทตรวจสอบบัญชีทั้ง 4 นี้เป็นที่รู้จักและที่ยอมรับในระดับโลก
นอกจากภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือแล้ว ยังมีขนาดของงานมาเกี่ยวข้องอีกด้วย
โดยทั่วไปยิ่งบริษัทต่างๆมีขนาดใหญ่เท่าไร ยิ่งมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณธุรกรรมที่มากและซับซ้อนสูงขึ้น เช่น มีบริษัทลูกมากมาย, มีการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ, มีการลงทุนในหลากหลายประเทศ รวมไปถึงการซื้อสินทรัพย์หรือกิจการต่าง ๆ เป็นต้น
ซึ่งการที่จะนำรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่มีความซับซ้อนมาแปลงเป็นตัวเลขที่อยู่ในงบการเงิน รวมถึงรายละเอียดที่อยู่ในหมายเหตุประกอบงบฯ อย่างถูกต้องตามหลักบัญชีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
จึงมักจะต้องอาศัยเหล่าบริษัท BIG4 ที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมตัวของเหล่านักบัญชีที่มีความสามารถในสาขาวิชาชีพนี้เป็นผู้รับหน้าที่

ซึ่งแต่ก่อนจะมีมากกว่า 4 บริษัท แต่มีการควบรวมกิจการหรือว่าปิดกิจการไป ทำให้ในปัจจุบันเหลืออยู่ 4 บริษัท

ข้อมูลที่เผยแพร่แก่สาธารณชนล่าสุด เกี่ยวกับรายได้ของบิกโฟร์ (BIG4) มีดังต่อไปนี้

บริษัทรายได้
(ล้าน USD)
จำนวนพนักงาน
(คน)
รายได้ต่อหัวพนักงาน
(USD)
สำนักงานใหญ่ประเทศไทย
Deloitte3,680244,400150,573สหรัฐอเมริกาดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
PwC3,590223,468160,649สหราชอาณาจักรไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
EY2,960231,000128,139สหราชอาณาจักรอีวาย
KPMG2,540188,982134,510เนเธอร์แลนด์เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
หมายเหตุ: ตัวเลขรายได้ตามตารางด้านบนเป็นรายได้รวมของเครือข่ายบริษัทแต่ละแห่ง ไม่ใช่รายได้ของบริษัทเดี่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง ปีงบประมาณ 2016 (ข้อมูล Wikipedia)

และสาเหตุที่หลาย ๆ คนต้องการทำงานในกลุ่มบริษัทนี้เนื่องจากประสบการณ์การทำงานที่จะได้รับ
ระบบบการดำเนินงาน การฝึกอบรม โอกาสในการทำงานในระดับ Regional และ Global
โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสร้างโปรไฟล์ที่ดีให้กับตัวเองในอนาคต ฯลฯ

เพิ่มให้อีกคำที่น่าจะเกี่ยวกับ BIG4 คือ MNC

MNC (Multinational Corporation) คือ บริษัทข้ามชาติเกิดจากแนวคิดของการเกิดการขายแบบแฟรนไชส์ โดยจุดเริ่มต้นมาจากการนำเอาภูมิความรู้ที่มีอยู่ดั้งเดิมของบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเอามาแจกจ่าย(ขาย)ให้กับกลุ่มหรือบุคคลอื่นๆ นำไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือพานิชย์ ดังนั้น ธุรกิจแบบ บริษัทข้ามชาติ ก็คือการขยายตัวของการค้าแบบขยายสาขาที่มุ่งผลสำเร็จไปที่การลงทุนนอกประเทศ โดยที่จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือ การเข้าควบคุมตลาดในรายการขายสินค้าของตนอย่าง


Tags: ,

Related Posts