BEM มอบทุนการศึกษา แก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

ฝากข่าว โดย :

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM (บีอีเอ็ม) จัดโครงการมอบทุนการศึกษาและทุนพัฒนาโรงเรียนแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ จำนวน 10 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  300,000  บาท ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยมีนายสงวน คุณาธินันท์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เยาวชนตั้งใจเรียน เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไปในอนาคต